Krewetka Biała

Hodowla w systemie zwrotnego obiegu wody (RAS).

Krewetki w systemie RAS hodowane są w zbiornikach, w środowisku wolnym od hormonów i antybiotyków, przy oszczędności wody i bez szkody dla innych organizmów.

RAS (Recirculating Aquaculture System) - system zwrotnego obiegu wody jest oparty na pracy bakterii, utrzymywaniu tej samej wody w zbiorniku, zmniejszaniu przy tym znacznie obciążenia lokalnych systemów wodnych. Pozwala na hodowlę krewetek w głębi lądu.

Krewetki hodowlane w lądowych systemach zwrotnego obiegu wody przeznaczone są na lokalny rynek, sprzedawane są świeże, nie mrożone.

Hodowla krewetek w Polsce: wzmocnienie potencjału systemu recyrkulacyjnego (RAS) - pilotaż realizowany przez zespół specjalistów z Insytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego.

Eksperymenty dotyczące wzrostu oraz wartości odżywczej krewetki białej hodowanej w warunkach laboratoryjnych, w systemie zwrotnego obiegu wody.

Innowacyjna akwakultura


Hodowla krewetki białej Litopenaeus vannamei

Żywność pochodząca z hodowli jest naszą codziennością. Mimo, iż stajemy się coraz częstszymi konsumentami produktów z akwakultury, rzadko pochodzą one z naszego rynku i mało o nich wiemy, szczególnie gdy chodzi o produkcję skorupiaków.

Czytaj więcej...

Dlaczego krewetka biała?

Wybrana do badań krewetka Litopenaeus vannamei jest najczęściej spotykanym gatunkiem krewetek w hodowli. Charakteryzuje się bardzo dużą tolerancją na szeroki zakres zasolenia i temperatury oraz szybkim tempem wzrostu.

Czytaj więcej...

Systemy zwrotnego obiegu wody

Systemy zwrotnego obiegu wody stosowane są w akwariach oraz do hodowli organizmów wodnych. Główną ich zaletą jest możliwość zmniejszenia zapotrzebowania na świeżą, czystą wodę, przy jednoczesnym zachowaniu optymalnych warunków wzrostu dla organizmów.

Czytaj więcej...